നീ ഇവിടെയാണ്: വീട് » ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ » ഓട്ടോമാറ്റിക് ബെയിലിംഗ് മെഷീൻ » ZL1100 Automatic baler machine (small pouch packing into big bag )